Miền Trung, miền Nam có nhiều tiềm năng điện mặt trời áp mái